• חוט”ם כלב (כמעט) מושלם 2 – אוזן קשבת לכל בעיה
    30%