• דובים לא מפחדים משום דבר
  30%
 • זאתי
  30%
 • לינדברג
  30%
 • נמר בחצר
  30%