• אתה איש רע, מר גאם
    30%
  • לינדברג
    30%
  • נמר נמר
    30%