• אתה איש רע, מר גאם
    2+1
  • לינדברג
  • נמר נמר