• בת גדולה עם גיטרה
    30%
  • אבא גנן
    30%

...

...